Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä

Art Move Store Oy ,Kaarnatie 4, 70110 Kuopio, Puh. +358413154170 Y-tunnus: 3137134-9

2. Rekisterin nimi

Art Move Store Oy:n asiakasrekisteri

3. Yhteyshenkilö

Salima Peippo Puh: 044-5354504 Email: info@artmovestore.com

4. Miksi keräämme tietoja?

Rekisterin käyttötarkoitus on Art Move Store Oy:n asiakkaiden yhteystietojen ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Art Move Store Oy:n toiminnasta ja kampanjoista sähköpostilla tai paperipostilla. Lisäksi rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää Art Move Store Oy:n suoramainontaa.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakaspalvelun kehittäminen, markkinointi (suoramainonta), analysointi ja tilastointi tutkimukset


5. Mitä tietoja keräämme?

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi, Jäsen- / asiakasnumero, Postiosoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Syntymäaika, Sukupuoli, Kieli, Alaikäisen asiakkaan huoltajan yhteystiedot
Asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten tilaukset, osto- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, ja arvonta- ja kilpailutiedot, Mahdolliset luvat ja suostumukset, Mahdolliset tarjonnanestotiedot, Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot


6. Kuinka keräämme tiedot?

Rekisterin yhteystiedot saadaan asiakkaalta itseltään puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai internetin kautta erilaisilla lomakkeilla sekä liikkeissämme ja tapahtumissa täytetyillä yhteyslomakkeilla.

7. Miten säilytämme tietojasi?

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa Excel-taulukkona, laskutusjärjestelmässä sekä Izettlen ylläpitämässä verkkokaupassa. Sähköiset rekisterit ovat salasanalla suojatussa tietokoneessa, ja verkkokaupan ylläpitoon on erillinen salasana. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

8. Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Art Move Store Oy ei anna verkkosivuilla ja kampanjatapahtumissa kerättyjä yhteystietoja kolmansille osapuolille, ja tietoja käytetään vain yhtiön omassa toiminnassa. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus (yhteydenotto esimerkiksi soittamalla tai sähköpostitse, kohta 3.): - Pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista tai poistamista. - Kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointia varten. - Kieltää henkilö- ja yhteystietojen julkaiseminen ja luovuttaminen eteenpäin. - Tarkastaa rekisterissämme olevat sinua koskevat tiedot. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.